Kunskap – Glädje – Kvalité

Just nu ser skolkartorna som används i undervisningen väldigt dåliga ut. De är gamla och använder därmed gamla färger och tecken, och de stämmer dessutom inte alltid. Därför tycker vi att det är viktigt att jobba med att förbättra denna del av undervisningen eftersom kartan är huvudverktyget för orientering och en finare karta leder till bättre och roligare undervisning samt mer intresserade och positiva elever.

Hur jobbar vi?

Vi är en verksamhet skapad av två ungdomar som producerar orienteringskartor att användas av framförallt skolor i undervisningssyfte med målet att förbättra kvaliteten på orienterings undervisningen i skolan och öka förståelsen, intresset men även respekten för vår idrott.

Varför skaffa en ny karta?

Det finns flera anledningar att skaffa ny en karta, det kan vara att omgivningen där en tidigare karta är ritad har förändrats, eller att kartan som funnits tidigare är så gammal att dess olika tecken inte längre används. Det kan också vara så att området där ni vill ha en karta inte har en gammal karta överhuvudtaget.

”Vi är mycket nöjda med båda skolgårdskartorna och Noa och Elias har varit lätta att samarbeta med”

 JENNY VAD-SCHÜTT – IDROTTSLÄRARE HÄGERNEHOLMSSKOLAN

Köp en karta nu

Kontakta oss för information om vad vi kan göra för just er