Kunskap – Glädje – Kvalité

På Kartkompaniet arbetar vi både med kartor till skolor och orienteringsklubbar.

Vi tycker att det är viktigt att skolor får bästa förutsättningarna för en bra orienteringsundervisning. Kartan är den viktigaste delen av orientering och många skolor använder gamla och väldigt bristfälliga kartor. De är ofta gamla och använder därmed gamla färger och tecken, de stämmer dessutom ofta inte alls. Vi producerar därför nya kartor åt skolor för att ge en bättre och roligare undervisning samt mer intresserade och positiva elever.

Vi vill också arbeta för att förbättra träningskvaliteten för orienteringsklubbar genom att producera nya eller revidera redan befintliga sprintkartor. Många klubbar har precis samma problem som skolorna, utdaterade, dåligt uppdaterade eller alldeles för få sprintkartor, vilket försämrar träningarnas kvalitet avsevärt.

Hur jobbar vi?

Vi är en verksamhet grundad av två orineteringsjuniorer som producerar orienteringskartor att användas av framförallt skolor i undervisningssyfte med målet att förbättra kvaliteten på orienteringsundervisningen i skolan och öka förståelsen, intresset men även respekten för vår idrott.

Varför skaffa en ny karta?

Det finns flera anledningar att skaffa en ny karta, det kan vara att området där en tidigare karta är ritad har förändrats, eller att kartan som funnits tidigare är så gammal att dess olika tecken inte längre används. Det kan också vara så att området där ni vill ha en karta inte har en gammal karta överhuvudtaget.

”Vi är mycket nöjda med båda skolgårdskartorna och Noa och Elias har varit lätta att samarbeta med”

 JENNY VAD-SCHÜTT – IDROTTSLÄRARE HÄGERNEHOLMSSKOLAN

Köp en karta nu

Kontakta oss för information om vad vi kan göra för just er